Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Οδηγίες Εκπαιδευτών/-τριών για το Open eClass του ΔΙΕΚ Καβάλας
- Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 -

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/-τριες να ελέγξουν τα προσωπικά τους email (που δήλωσαν στο Μητρώο) για σχετικές οδηγίες.