Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Πρόσβαση στο e-Class
- Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 -

Θα ενημερωθείτε για κωδικούς πρόσβασης σπουδαστή ή εκπαιδευτή, θα βγει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας και στην σελίδα στο Facebook.

Για όσους Εκπαιδευτές δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης παρακαλώ να απευθύνεστε στον κ.Βλάχο για να σας τα δώσει και να ανεβάσετε την ύλη των μαθημάτων εντός του συστήματος eclass.