Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Πρόσβαση στο e-Class
- Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 -

Θα ενημερωθείτε για κωδικούς πρόσβασης σπουδαστή ή εκπαιδευτή (Αρχικά θα δοθούν κωδικοί στα τμήματα Β Εξαμήνου) εντός λίγων ημερών, θα βγει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας και στην σελίδα στο Facebook.

Για όσους Εκπαιδευτές δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης παρακαλώ να απευθύνεστε στον κ.Μάνταλο για να σας τα δώσει και να ανεβάσετε την ύλη των μαθημάτων εντός του συστήματος eclass.